PATENT 

VÝROBEK JE CHRÁNĚN PRŮMYSLOVÝM VZOREM Č. 34204 ,VYDANÝ ÚŘADEM PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ČR.

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ www.upv.cz

Industrial Design Database Report 

Rešeršní databáze průmyslových vzorů 

01_4 02_4 10_3 12_2 14 15